Maja Gawryołek-Osińska

Magister filozofii w zakresie filozofii nauki; od 2022 uczestniczka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dziedzinie pedagogiki; od 2021 zatrudniona w Narodowym Centrum Kultury, jako specjalistka w obszarze szkoleń i profesjonalizacji sektora kultury. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Strefa Wzrostu; certyfikowana trenerka kompetencji psychoedukacyjnych; facylitatorka modelu komunikacji DISC; koordynatorka projektów edukacyjnych: Motywajki, Strefa Aktywnej Młodzieży. Absolwentka Akademii Rzeczników Zmian 2.0 programu dla liderów i liderek pracujących na rzecz młodzieży w Warszawie, realizowanego przez Szkołę Liderów i Centrum Komunikacji Społecznej M. St. Warszawy.