Łukasz Gaweł

Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, wicedyrektor (2008–12) oraz dyrektor (2012–2016) Instytutu Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji (w latach 2016-2019). Od grudnia 2019 pełniący obowiązki Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, od grudnia 2020 jest Dyrektorem tej instytucji. Specjalista w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza szlakami dziedzictwa kulturowego (autor monografii „Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania”). Interesuje go wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w kontekście zachowania autentyzmu miejsca oraz zagadnienie współczesnych ekspozycji muzealnych. Zajmuje się również problematyką zarządzania publicznymi instytucjami kultury.