Krzysztof Kula

Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2014 roku, gdzie ukończył studia licencjackie z zarządzania kulturą i mediami oraz studia magisterskie z zarządzania kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W 2019 roku rozpoczął naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Swoją uwagę skupia w szczególności na procesach zarządzania, które rozumiane w sposób humanistyczny, przez metaforyzację mechanizmów oraz zjawisk, mają doprowadzić do usprawnienia oraz lepszego zrozumienia poszczególnych elementów wchodzących w skład organizacji. Ponadto do naukowych fascynacji może zaliczyć zagłębianie zagadnień: antropologii organizacyjnej, socjologii, dziedzictwa kulturowego oraz przywództwa w organizacji.