Krzysztof Kula

Absolwent studiów licencjackich oraz magisterskich z zarządzania kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w naukach o zarządzaniu i jakości. Ponadto, prowadzi oraz koordynuje zajęcia dla studentów I oraz II stopnia dot. m.in. etyki reklamy, podstaw zarządzania, dostępności oraz różnorodności w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek stowarzyszenia IBOK od maja 2020 roku. Autor oraz koordynator trzech cykli webinariów dot. prowadzenia badań w sektorze kultury. Przewodniczący Komisji Programowej Programu Mentoringowego IBOK, projektu skierowanego do młodych badaczy oraz Koordynator Wolontariatu „WOW w IBOKu!” od października 2023 roku. Aktywnie uczestniczy w interdyscyplinarnych grantach naukowych oraz konferencjach. Jego zainteresowania skupiają się przede wszystkim na procesach zarządzania, przywództwie, dostępności oraz różnorodności. Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z dziedzictwem kulturowym, technokulturą, przemysłem kreatywnym oraz gamedev’em.

Kontakt: wolontariat@ibok.org.pl oraz krzysztof.kula@ibok.org.pl