Katarzyna Plebańczyk

Wykładowca w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie czy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalizuje się w badaniach służących wspieraniu zarządzania  w organizacjach kultury ściśle z nimi współpracując, w tym m.in. dotyczących strategii rozwoju organizacji kultury, zarządzania relacjami organizacji z publicznością (audience development), efektywności podejmowanych działań, zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. zarządzania twórczością, talentami). Z innej strony podejmuje badania dotyczące zarządzania karierą w kontekście m.in. twórców, artystów, wolontariuszy, menedżerów kultury, menedżerów artystycznych. Z jeszcze innej zaś podejmuje badania związane ze strategią zrównoważonego rozwoju w odniesieniu m.in. do polityki publicznej, zarządzania publicznego w kontekście kultury czy sektora kreatywnego. Ma duże doświadczenie w ocenie wniosków w unijnych programach grantowych oraz współpracy międzynarodowej (m.in. przy COST Action Investigating Cultural Sustainability, Creative Industries Cultural Economy Production Network – CICERONE, czy UNA Europa).