dr Katarzyna Kopeć

zawodowo związana z Instytutem Kultury UJ, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w obszarze ewaluacji polityki kulturalnej, zarządzania w kulturze i społeczno-kulturowych kontekstów finansowania kultury. Aktualnie jest zaangażowana w projekty międzynarodowe dotyczące innowacyjności sektora kreatywnego (np. EIT Culture and Creativity, Erasmus XR).