Joanna Kot

Jest studentką zarządzania zmianą społeczną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz absolwentką studiów licencjackich zarządzanie kulturą i mediami.  Stypendystka Stypendium Ministra 2022/2023. Członkini projektu badawczego „Wolontariat jako pogłębianie wiedzy o człowieku wspierające zarządzanie różnorodnością” oraz projektu „Zarządzanie dziedzictwem w obliczu kryzysu kadr kultury: badania pilotażowe”, w ramach minigrantów POB Heritage. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół tematów zarządzania, kultury, dostępności i nowych mediów.