Elżbieta Król-Dryja

Od wielu lat związana z instytucjami kultury. Obecnie pracuje w Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, jako artysta chóru. Posiada na swoim koncie liczne występy solowe. Prowadzi również zajęcia wokalne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzania kulturą w Instytucie Kultury UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W tym samym roku podjęła naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości inicjując doktorat wdrożeniowy dotyczący marketingu wewnętrznego w instytucjach kultury. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół nowoczesnych metod zarządzania: partycypacyjnego, personalnego czy organizacji turkusowych.