Bogna Halska-Pionka

Asystentka w Zakładzie Przywództwa i Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini zarządu stowarzyszenia naukowego Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. W 2019 roku rozpoczęła naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Doświadczenie z zakresu opracowywania strategii równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, budowania postaw obywatelskich oraz wspierania procesów inkluzji zdobywała zasiadając w krakowskiej Radzie ds. Równego Traktowania w kadencji na lata 2021-2023, w której obradach i inicjatywach brała aktywny udział. Autorka oferty szkoleniowej Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK dla instytucji kultury. Prowadzi szkolenia z zakresu: zarządzania różnorodnością, przywództwa w organizacjach oraz gospodarowania czasowością. Mentorka w programie „Pierwszy tutor” w Collegium Invisibile w latach 2020-2022. Koordynatorka programu pn. „Program Mentoringowy” skierowanego do studentów_ek i doktorantów_ek z całej Polski. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki metodologii badań w naukach społecznych, zarządzania czasem, zarządzania różnorodnością, procesów inkluzji oraz przywództwa edukacyjnego. Poprzez badanie przestrzeni organizacji kultury stara się zdiagnozować skuteczne techniki, metody i narzędzia z zakresu gospodarowania czasowością.

Kontakt: bogna.halska-pionka@ibok.org.pl