Anna Suchocka

Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych dla menadżerów kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. strategii rozwoju w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Aktualnie pracuje nad dysertacją doktorską pt. „Determinanty procesów innowacyjnych w muzeach narodowych w Polsce”.