Anna Pluszyńska

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Zarządzania Kulturą, w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Posiada znaczącą wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa kultury (w tym prawa autorskiego) oraz marketingu kultury. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi otwartość w instytucjach kultury, w tym także o charakterze prawnym. Badawczo zajmuje się ponadto zagadnieniami związanymi z wolną kulturą oraz zjawiskiem crowdfundingu i crowdsourcingu. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii.

Kontakt: anna.pluszynska@ibok.org.pl