Anna Modzelewska

Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje jako wykładowca akademicki z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2018 r. obroniła rozprawę doktorską „Struktury organizacyjne NSZZ Solidarność w latach 1980-1989” na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Nierenberga.

Od 2012 r. pełni funkcję sekretarza w kwartalniku naukowym „Zarządzanie mediami”.

Od 2020 r. członek zespołu COST w akcji CA19142  „Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility”.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych oraz monografiach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki struktur organizacyjnych, przywództwa, zarządzania kulturą, zrównoważonego rozwoju, jak również społecznego oddziaływania mediów. Prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z zarządzaniem, zarządzaniem mediami oraz polityką kulturalną. 

W 2016 r. zrealizowała projekt badawczy dotyczący zarządzania mediami na Uniwersytecie Bifrost w Republice Islandii w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Absolwentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej UJ (2012 r.) i Instytutu Reportażu w Warszawie (Polska Szkoła Reportażu, 2011 r.). W latach 2008-2012  pracowała jako dziennikarz w „Gazecie Krakowskiej”, gdzie opublikowała ponad 300 artykułów o tematyce społecznej, politycznej i kulturalnej. Stażystka w dziele kultury w tygodniku „POLITYKA” (2012 r.). W 2010 r. otrzymała Nagrodę Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka w kategorii Debiut Publicystyczny Roku.