Anna Góral

Obecnie zawodowo związana z Instytutem Kultury UJ, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Kulturą. W roku 2014 obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Od wielu lat związana z sektorem pozarządowym i publicznym. Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowią organizacja i zarządzanie w sektorze kultury. Szczególną uwagę poświęca problematyce przywództwa, demokratyzacji procesów zarządzania oraz roli różnorodności w funkcjonowaniu organizacji. Stypendystka MNiSW TransFormation.doc „train the trainer” (2015).  Uczestniczyła w licznych stażach naukowych, m.in. na Uniwesytecie Bifrost (Islandia) czy Latvian Academy of Culture (Łotwa). Regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych organizacji i zarządzaniu. Autorka szeregu publikacji naukowych poruszających zagadnienia zarządzania organizacjami kultury, a zwłaszcza roli współpracy międzysektorowej w rozwoju dziedzictwa kulturowego.