dr Aleksandra Mazurek

Absolwentka kierunku zarządzanie w kulturze oraz zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Praktyki sukcesji w fundacjach rodzinnych na przykładzie polskich i amerykańskich organizacji”, uczestniczka Kolokwium Doktoranckiego Euram 2018. Od lat związana z działalnością pozarządową, współtworzyła systemy zarządzania wolontariuszami w stowarzyszeniach. Jej głównymi zainteresowaniami badawczymi są zarządzanie w organizacjach pozarządowych i sukcesja organizacyjna. Prywatnie – żeglarz.