Agnieszka Szostak

Absolwentka studiów zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych studiów Akademia Dziedzictwa. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – przygotowuje prace na temat zarządzania strategicznego w polskich muzeach publicznych. W latach 2017-2019 pracowała w zespole projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego celem było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest też współautorką raportu podsumowującego projekt. Jako członkini komitetu organizacyjnego przygotowywała konferencję „Badania publiczności w instytucjach kultury” (2019) oraz „Badania w sektorze kultury” (2020). Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021. Pracuje w Muzeum Krakowa, gdzie zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii rozwoju, usprawnianiem procesów zarządzania oraz koordynuje badania publiczności.