Agnieszka Szostak

Menadżer kultury, badacz, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania strategicznego i projektowania badań w Instytucie Kultury UJ. Członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM POLSKA) oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. W stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK pełni funkcję skarbniczki. W latach 2004 – 2022 pracowała w Muzeum Krakowa, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem funduszy, promocją oraz wsparciem zarządzania. W latach 2008 – 2015 kierowała Sekcją Strategii i Rozwoju i koordynowała tworzenie i wdrażanie kolejnych strategii rozwoju Muzeum. Ponadto zajmowała się monitorowaniem realizacji projektów, badaniami publiczności oraz kontrolą zarządczą. Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 (projekt „Muzea prywatne. Zarządzanie i finansowanie”). W latach 2017-2019 pracowała w zespole projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego celem było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest też współautorką raportu podsumowującego projekt. Zaangażowana w prace komitetu organizacyjnego trzech edycji konferencji na temat badań w sektorze kultury (2019, 2020 i 2022).

Więcej na www.szostak.edu.pl

Kontakt: agnieszka.szostak@ibok.org.pl