Agnieszka Konior

Pracuje w Zakładzie Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2019 roku obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu dotyczącą zarządzania dziedzictwem kulturowym w rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Za pracę otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Profesora Michała Kuleszy, a także Nagrodę Miasta Krakowa. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji: Badania w sektorze kultury (2024, 2020, 2019). Współpracuje m.in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Centrum Kultury, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także innymi organizacjami. W ramach programu Kraków – Miasto Literatury UNESCO współtworzy cykl spacerów literackich po Krakowie. Członkini Humanistic Management Network i Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, turystyką kulturową i metodologią badań w kulturze.

Kontakt: agnieszka.konior@ibok.org.pl