Agnieszka Konior

Pracuje w Zakładzie Zarządzania Kulturą, w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2019 roku obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji: Badania w sektorze kultury (2020) i Badania publiczności w instytucjach kultury (2019). Współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym przy realizacji programu Kraków – Miasto Literatury UNESCO tworząc cykl spacerów literackich po Krakowie. Członek zespołu następujących projektów badawczych dofinansowanych w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Obserwatorium Kultury: Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze (2015-2016), Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny (2016). Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, turystyką kulturową i metodologią badań w kulturze.