Dostępność polskich muzeów dla odbiorców międzynarodowych

W 2023 roku opublikowany zostanie raport dotyczący dostępności polskich muzeów z perspektywy odbiorców międzynarodowych. W obliczu wojny w Ukrainie wiele instytucji kultury, w tym muzeów, dostosowało swoją ofertę tak, by była ona dostępna także dla osób przybywających zza wschodniej granicy Polski. Nie jest to jednak jedyna grupa, która z powodu braku (wystarczającej) znajomości języka polskiego, a także kulturowo-społecznego kontekstu generuje w instytucjach potrzebę specyficznych, nakierowanych na nią działań. Jako jednostki zajmujące się ochroną i popularyzacją dziedzictwa, a także jedne z najchętniej odwiedzanych przez odbiorców przybywających z zagranicy muzea stanowią rodzaj instytucji, na których ciąży szczególna odpowiedzialność za skuteczną odpowiedź na potrzeby tej grupy publiczności.

Badania mają na celu sprawdzenie, czy w polskich muzeach zidentyfikować można działania zmierzające do udostępnienia oferty tych publicznych jednostek odbiorcom międzynarodowym – a jeśli tak, jakie konkretnie są to działania? Czy prowadzone są badania zmierzające do rozpoznania potrzeb i stanu tej części muzealnej publiczności? Czy stanowią pewną reakcję ad hoc na konkretne okoliczności, czy stanowią element szerszej strategii? Będą one obejmowały zarówno badania ilościowe (m.in. ogólnopolska ankieta wśród muzeów), jak i jakościowe (m.in. zastosowanie metody „tajemniczego klienta”).

Badanie jest finansowane ze środków Critical Heritage Studies Hub działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W badaniach zespół zostanie wsparty przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, których zasoby umożliwią skuteczne dotarcie do badanych oraz wszechstronną analizę wybranego obszaru.

Osoby zaangażowane w badanie ze strony IBOK:

  • Krzysztof Kula
  • Katarzyna Zięba