Zebranie Członków

We wtorek 26 kwietnia 2020 r. odbyło się Zebranie Członków Stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. W związku z sytuacją empidemiologiczną zebranie odbyło się w formie on-line. Rozmawialiśmy o dotychczasowych działaniach i planach na przyszłość – w tym nowych projektach badawczych.

Dyskusja dotyczyła także identyfikacji graficznej, którą dla IBOKa przygotowuje p. Weronika Trębacz, studentka Pracowni Liternictwa i Typografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod okiem wykładowców. Efekty zaprezentujemy wkrótce.

Pozdrawiamy – członkowie Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK